KUND
Wallenstam

PROJEKT
Street Art

Artilleristallarna

Uppdraget var att skapa en illustration som skulle täcka byggabodar som under en längre tid skulle stå placerade på kullerstensgatan Södra Larmgatan. Resultatet blev en 25 meter lång illustrativ tidslinje som berättar historien om området Artilleristallarna.

hejnum-artilleristallarna-2hejnum-artilleristallarna-2
hejnum-artilleristallarna-3hejnum-artilleristallarna-3